Dugong
The Big OtherNicolò Ricci – Tenor Saxophone

Michele Caiati – Guitar

Andrea Di Biase – Double Bass

Riccardo Chiaberta – Drums

 

dugong.eu